Vocabulary III     Ordförråd III

Installation view from the Mors Mössa Gallery in Gothenburg, 2005      

Photographer Dorota Lukianska

        

ORDFÖRRÅD III                 Vocabulary III                                               

Blyertsteckning med färgdetalj

145 x 215 cm

2005

För att enklare finna vad man söker (i en bok), kan bokens olika avsnitt anges med ett färgband på bokens sidsnitt. Bokens snitt är en plats som finns utan att man reflekterar kring den som betydelsebärande. Men snittet hugger av bokens värld, som man håller i, i den verkliga världen. Eftersom jag har tecknat med enbart blyerts i flera år, ville jag pröva färg i en teckning. Bokens snitt var den anspråkslösa men funktionella platsen för placering av färg. Jag hittade (på) scenen att en gestalt läser sin bok. Gestaltens ögon ser genom och skyddas av tårvätska. Tårvätskan bryter ljuset från ögonen och ljuset som finns i rummet där läsningen sker. Därför skissas ett spektrum vid bokens slut.

 

Pencil drawing approximately 145 x 215 centimeters from 2005    

Once again the motive is a figure who is reading. The edge of the book is coloured. I have not used colour, except grey, in recent years. I felt like using colour as a functional but modest detail. To make it easy to find different chapters in a book, the edge of the book can be coloured. The edge of the book is an area that is the actual ending cut of the reading. But the reading is hopefully continuing and developing in the person reading. I made up a little scene about reading. Your eyes see through the tears (eye liquid) and are protected by this liquid. The liquid makes the light refract and a spectrum is come true. You notice the spectrum at the edge of the book. If you read/think about the now as grey, I wish that in the memory and for the future, you can imagine the colours of grey.

<<  

<<    index